GOLD REALITY, Obchodná 2, 071 01 Michalovce
,
ZAVOLAJTE NÁM
+421 948 89 22 33
logo

Rezervačná záloha

Rezervačná zmluva a záloha na vybranú nehnuteľnosť

Ako to funguje

Rezervačná zmluva

 je písomná dohoda medzi majiteľom a kupujúcim. Predávajúci, prípadne v zastúpení realitnej kancelárie, sa zaväzuje nehnuteľnosť ďalej neponúkať na predaj a nerokovať s inými záujemcami o jej predaji. Štandardná rezervačná dohoda vám zaisťuje rezervovanie vami vybranej nehnuteľností do doby, pokiaľ nedôjde k podpisu kúpnej zmluvy. Kupujúci prejavuje rezervačnou zmluvou vážny záujem o nehnuteľnosť a žiada predávajúceho, aby ju už ďalej neponúkal. Za to skladá do rúk tretej strany – realitnej kancelárie alebo makléra – rezervačný poplatok. Ten je stanovený zvyčajne vo výške 3 -5% z dohodnutej kúpnej ceny.

Trojstranná rezervačná zmluva

Čo to znamená a čo má takáto zmluva obsahovať?

Trojstranná znamená, že je uzavretá medzi realitnou kanceláriou, kupujúcim ale aj s predávajúcim. Tým zabezpečíme to, že každá strana je informovaná o celom priebehu transakcie a svojim podpisom to aj každý potvrdí hneď na začiatku realizácie obchodu. 

Obsahom tejto zmluvy sú predovšetkým  jasne definované podmienky predaja, jasne stanovený termín, do kedy má byť predaj/kúpa realizovaná a aké sú sankcie pre zmluvné strany, ak zmluvu nedodržia. Dôležitá je aj výška rezervačného poplatku, napríklad od 1500,- eur a vyššie je už dostatočne vysoká na to, aby ste mali kľudnejší spánok, pretože o takúto čiastku nechce nikto prísť.

Prečo by ste mali žiadať podpis takejto trojstrannej zmluvy je aj isté odškodnenie v prípade odstúpenia druhej zmluvnej strany. Spravidla je sankcia pre kupujúceho prepadnutie zálohy a pre predávajúceho zmluvná pokuta, ktorú musí zaplatiť. Tá by mala byť taktiež vo výške zálohy, akú zložil kupujúci. Kupujúcemu sa v takomto prípade jeho zaplatené peniaze za rezerváciu samozrejme vrátia. V  prípade akýchkoľvek komplikácií sa realitná kancelária stáva arbitrom medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom jej úlohou je tieto nezhody riešiť.  Ak realitná kancelária rezervačnú zmluvu používa, poskytuje tým svojim klientom isté garancie a záruky, ktoré by mali byť bežnou súčasťou realitnej praxe. V takejto kancelárií si môžete byť istý, že je prozákaznícky orientovaná a jej prioritou je teda maximálna snaha o vašu spokojnosť, či už predávate, prenajímate alebo kupujete.

  • Ak sa následne kúpna zmluva alebo zmluva o budúcej kúpnej zmluve neuzavrie pre dôvod na strane kupujúceho – napríklad preto, že si kúpu rozmyslel, alebo preto, že nemá zaistené financovanie – je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu zvyčajne vo výške zloženého rezervačného poplatku.
  • Ak sa kúpna zmluva neuzavrie z dôvodu na strane majiteľa, rezervačný poplatok sa vráti kupujúcemu, avšak  majiteľ je povinný zaplatiť realitnej kancelárii pokutu –sumu v dohodnutej výške %, za porušenie zmluvných podmienok .
  • ak je rezervačná dohoda vyvážená, rovnakú zmluvnú pokutu ako kupujúci je povinný zaplatiť aj majiteľ. 
  • Ak sa zmluva neuzavrie, pretože sa zmluvné strany nedohodli na náležitostiach kúpnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, teda napríklad na termíne uvoľnenia alebo spôsobe platby, rezervačný poplatok sa kupujúcemu vráti. 
  • V prípade, že sa kupujúci a majiteľ na kúpnej zmluve alebo zmluve o budúcej kúpnej zmluve dohodnú, rezervačný poplatok sa započíta do kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 
 
 
 
 
 

Web developed by LINQ.